عملیات برگشت حجاج استانهای همدان و کردستان از 7 شهریورآغاز و تا 13 شهریور ادامه خواهد داشت. بیش 4500 زائر خانه خدا با استفاده از 19 پرواز از مدینه منوره به فرودگاه همدان که چهارمین ایستگاه پروازی کشور است توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 + 3 =