باتوجه به فاصله ده کیلومتری ایستگاه راه آهن از شهر می توانید جهت رزرو تاکسی مورد نظر خود دقایقی قبل از ورود به ایستگاه همدان با تماس با شماره 1833 بدون نیاز به کد شهر همدان، تاکسی مورد نظر خود را رزرو کنید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × two =