باتوجه به فاصله بیش از ۱۰ کیلومتری ایستگاه راه آهن از شهر همدان، جهت خدمات رسانی، مسافرین محترم می توانند دقایقی قبل از ورود به ایستگاه همدان با تماس با شماره ۱۸۳۳ بدون کد شهر تاکسی مورد نظر خود را با امنیت خاطر رزرو نمایند.