(نظر دهید) Comment

1 تا 7 مهرماه مادستان میزبان همایش بین المللی راه ابریشم خواهد بود.
Hamedan will host the International Silk Road Conference on September 23-29

(نظر دهید) Comment

عملیات برگشت حجاج استانهای همدان و کردستان از 7 شهریورآغاز و تا 13 شهریور ادامه خواهد داشت. بیش 4500 زائر خانه خدا با استفاده از 19 پرواز از مدینه منوره به فرودگاه همدان که چهارمین ایستگاه پروازی کشور است توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.

(نظر دهید) Comment

پرواز مشهد مقدس  همدان مشهد روزهای سه شنبه و جمعه ساعت ورود 10:00 و ساعت خروج 11:00 می باشد.